Cordless Power Tools

Brand:  
Sort By:  


DCD995N-QW - Dewalt 18V Cordless Combi Drill XR Brushless (Body Only)
DCD995N-QW</b> - Dewalt 18V Cordless Combi Drill XR Brushless (Body Only)
BGN620.00

DCF899N-XJ - 18V XR BRUSHLESS HT Wrench Naked
DCF899N-XJ</b> - 18V XR BRUSHLESS HT Wrench Naked
Promo
-10.00%
BGN519.66 BGN467.69

DCF621D2K-QW - 14.4V XR LiIon Collated Drywall S Driver
DCF621D2K-QW</b> - 14.4V XR LiIon Collated Drywall S
Driver
BGN615.19

DCF620D2K-QW - 18V XR Li Ion Collated Drywall S Driver
DCF620D2K-QW</b> - 18V XR Li Ion Collated Drywall S Driver
BGN585.00

DCS331NT-XJ - 18V XR Jigsaw Bare TSTAK
DCS331NT-XJ</b> - 18V XR Jigsaw Bare TSTAK
BGN499.15

DCS391NT-XJ - 18V XR Circular Saw Bare TSTAK
DCS391NT-XJ</b> - 18V XR Circular Saw Bare TSTAK
BGN643.86

DCK206M2T-GB - 18V DCD785 Combi Drill + DCH253 SDS Hammer Twinpack (2 x 4Ah Batteries) - Tstak Kitbox
DCK206M2T-GB</b> - 18V DCD785 Combi Drill + DCH253 SDS Hammer Twinpack (2 x 4Ah Batteries) - Tstak Kitbox
BGN1,180.00

DCN660NT-XJ - 18V XR 16Ga Bare in TSTAK Finish Nailer
DCN660NT-XJ</b> - 18V XR 16Ga Bare in TSTAK Finish Nailer
BGN865.45

DCH253N-XJ - 18V Bare Unit Cordless Rotary Hammer
DCH253N-XJ</b> - 18V Bare Unit Cordless Rotary Hammer
BGN544.48

DCG412N-XJ - 18V Grinder (No Bat Chg)
DCG412N-XJ</b> - 18V Grinder (No Bat Chg)
Promo
-25.00%
BGN379.01 BGN284.26

DC800M2-QW - 36V 4Ah High Torque Impact Wrench
DC800M2-QW</b> - 36V 4Ah High Torque Impact Wrench
BGN2,117.60

DCD710D2-qw - 10.8V 2.0Ah Drill Driver
DCD710D2-qw</b> - 10.8V 2.0Ah Drill Driver
Promo
-15.00%
BGN344.19 BGN292.56


Page:  
Show: 
12 24 48
 items per page
Sort By: